Covid-19 Update

GR
Ενημέρωση Covid-19
Μέτρα πρόληψης για τη μη διάδοση του κορονοϊού SARS-COV-2

Αγαπητοί πελάτες, το κατάλυμα μας συμμορφώνεται με τα υγειονομικά πρωτόκολλα μη μετάδοσης του SARS-COV-2. Παρακαλούμε να τηρείτε τα παρακάτω.

– Πλύσιμο χεριών σχολαστικά
– Xρήση αντισηπτικών, τα οποία υπάρχουν στους διαδρόμους αλλά και στα δωμάτια, κατά την είσοδο και έξοδο στο κατάλυμα / δωμάτιο.
– Αποφυγή χειραψιών
– Τήρηση σωματικών αποστάσεων
– Τήρηση μέτρων προσωπικής και αναπνευστικής υγιεινής
– Σε περίπτωση αδιαθεσίας παρακαλώ ενημερώστε την υποδοχή
– Δεν επιτρέπεται η είσοδος στους μη διαμένοντες του καταλύματος

CHECK IN – CHECK OUT
✓ Η απαιτούμενη καθαριότητα και απολύμανση και ο καλός αερισμός του δωματίου/διαμερίσματος μας αναγκάζουν να διαμορφώσουμε ανάλογα το check in και check out ως εξής:
✓ Check in μετά 15.00
✓ Check out 11.00

RECEPTION – ΥΠΟΔΟΧΗ
✓ Μένουμε στην είσοδο της υποδοχής στο σημείο όπου καθορίζει η ταινία δαπέδου.
✓ Μπαίνουμε εντός του χώρου υποδοχής, μετά από υπόδειξη του υπαλλήλου υποδοχής και στεκόμαστε σε απόσταση δύο μέτρων από τον πάγκο της υποδοχής
✓ Tο κατάλυμα υποχρεούται να διατηρεί από το νομό αρχείο με τα στοιχεία των πελατών.

Καθαριότητα δωματίου
1. Το προσωπικό καθαριότητας χρησιμοποιεί μέσα ατομικής προστασίας κατά τον καθαρισμό και την απολύμανση των δωματίων και των κοινόχρηστων χώρων.
2. Στο πλαίσιο της εφαρμογής προληπτικών μέτρων, η καθαριότητα δωματίου γίνεται κατόπιν συνεννόησης με τον πελάτη.
3. Ο καθαρισμός και η απολύμανση του δωματίου θα γίνεται κατά την έξοδό σας από αυτό
4. Χρησιμοποιούμε πιστοποιημένα καθαριστικά και απολυμαντικά προϊόντα.
5. Αν δεν επιθυμείτε καθαριότητα δωματίου σας προμηθεύουμε πετσέτες και πλαστικές σακούλες σκουπιδιών
6. Κάποια σκεύη κουζίνας έχουν αφαιρεθεί, αν χρειαστείτε κάτι μπορείτε να το ζητήσετε
7. Διαχωρισμός των καθαρών από των μη καθαρών κλινοσκεπασμάτων και πετσετών σε διαφορετικούς χώρους του καταλύματος.

EN
Covid-19 Update
Prevention measures for non-proliferation of SARS-COV-2

Dear customers, our accommodation complies with non-transmission health protocols of SARS-COV-2. Please kindly follow the instructions below.

– Wash your hands thoroughly.
– When entering & exiting the accommodation/room, use the antiseptics found in the corridors and in the rooms too.
– Avoidance of handshakes
– Keeping physical distances
– Keeping personal and respiratory hygiene measures
– In case of illness, please inform the reception
– Non-residents of the accommodation are not allowed to enter

CHECK IN – CHECK OUT
✓ The required cleaning, disinfection, and good ventilation of the room or apartment make us configure accordingly the check in and check out policy as it follows.
✓ Check in after 15.00
✓ Check out 11.00

RECEPTION
✓ We stay at the entrance of the reception at the point where the floor tape determines.
✓ We enter the reception area, at the suggestion of the receptionist, and stand two meters away from the reception desk.
✓ The hotel is obliged to keep a file from the prefecture with the data of the customers.

Room Cleaning
1. The staff responsible for cleaning uses personal protective equipment when cleaning/disinfecting the rooms and the shared areas.
2. In the context of the implementation of precautionary measures, the cleaning of the room is done upon customer communication.
3. The room will be cleaned and disinfected when you leave it.
4. We use certified cleaning disinfectants.
5. If you do not want us to clean your room, we supply towels and plastic garbage bags.
6. Some kitchen utensils have been removed, if you need something you can ask for it.
7. Separation of the clean from the non-clean linen and towels in different areas of the accommodation.

DE
Covid-19 Aktualisierung
Präventionsmassnahmen für die Nichtverbreitung von SARS-COV-2

Sehr geehrte Gäste, unsere Unterkünfte entsprechen den Gesundheitsprotokollen zur Nichtübertragung von SARS-COV-2. Bitte befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen.

– Waschen Sie Ihre Hände gründlich.
– Verwenden Sie beim Betreten und Verlassen der Unterkunft/des Zimmers die Desinfektionsmittel, die sich an der Rezeption und in den Zimmern finden.
– Verzicht auf Händeschütteln
– Sicherheitsabstand einhalten
– Einhalten von körperlicher Hygiene und Hygiene der Atemwege
– Im Krankheitsfall informieren Sie bitte die Rezeption
– Personen die nicht in der Unterkunft wohnen, haben keinen Zutritt

EINCHECKEN – AUSCHECKEN
✓ Die erforderliche Reinigung, Desinfektion und gute Belüftung des Zimmers veranlassen uns, die Check-in- und Check-out-Richtlinien wie folgt zu konfigurieren:
✓ Einchecken nach 15.00 Uhr
✓ Auschecken 11.00

REZEPTION
✓ Wir stehen an der Rezeption an der Stelle, die durch die Markierungen bestimmt ist.
✓ Nach Aufforderung der Rezeptionistin betreten wir den Empfangsbereich und stehen zwei Meter von der Rezeption entfernt.
✓ Die Unterkunft ist verpflichtet, eine Akte mit den Daten der Kunden zu führen.

Zimmerreinigung
1. Das Reinigungspersonal verwendet beim Reinigen / Desinfizieren der Räume und der Gemeinschaftsbereiche eine persönliche Schutzausrüstung.
2. Im Rahmen der Umsetzung von Vorsichtsmaßnahmen erfolgt die Reinigung des Raumes nach Vereinbarung mit dem Gast.
3. Das Zimmer wird nachdem Sie es verlassen haben gereinigt und desinfiziert.
4. Wir verwenden zertifizierte Reinigungsdesinfektionsmittel.
5. Wenn Sie nicht möchten, dass wir Ihr Zimmer reinigen, liefern wir Handtücher und Plastikmüllsäcke.
6. Einige Küchenutensilien wurden entfernt. Wenn Sie etwas benötigen, können Sie uns gerne danach fragen.
7. Trennung der sauberen von der nicht sauberen Bettwäsche und Handtüchern in verschiedenen Bereichen der Unterkunft.